Biuro świadczy usługi wyceny wszystkich typów nieruchomości:
 • Działki
 • Gruntu rolnego i leśnego
 • Lokalu mieszkalnego
 • Lokalu użytkowego
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Budynku jedno- i wielorodzinnego
 • Budynku w budowie
 • Nieruchomości komercyjnej (biurowe, handlowe, magazynowe, usługowe)
 • Zakładu przemysłowego
 • Przedsiębiorstwa
 • Inwestycji
 • Inne
 • Wyceny do celów:
 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
 • skarbowo - podatkowych
 • sądowych
 • ubezpieczeniowych
 • odszkodowań
 • podziałów
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
 • ustalenia czynszu dzierżawnego
 • sprawozdań finansowych
 • opłacalności inwestycji
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego
 • Wyceny na zlecenie:
 • osób fizycznych i prawnych
 • banków
 • przedsiębiorstw
 • urzędów gmin i miast
 • innych jednostek organizacyjnych
Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego
– dokonuje wyceny nieruchomości.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia,
chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników.

Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych,
w szczególności:

 • Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen
Koszt sporządzenia wyceny nie jest zależny od wartości nieruchomości, natomiast ustalany jest w zależności od:
 • rodzaju, wielkości, charakteru nieruchomości
 • nakładu pracy oraz kosztów dot. nieruchomości
 • terminu oraz warunków wykonania czynności szacunkowych